estrecho de manos

La filosofia de Soldaplastic ha estat sempre la de respectar al màxim al client tant pel que fa al servei global prestat com pel que fa a l’ètica envers els seus clients.

Tenint en compte que gran part dels treballs que es duen a terme van destinats a tercers, el compromís entre ambdues parts ha de ser total.

Gràcies a aquests principis, avui dia Soldaplastic segueix comptant amb la confiança de tots els seus clients, tan aquells que començaren la marxa empresarial al costat de l’empresa, com aquells que s’han anat incorporant al llarg d’aquests últims anys.