personas con cartulinas de color en la cara

L’equip humà de Soldaplastic combina experiència i joventut: més de quaranta professionals suposen el principal valor de l’organització. Des de fa dos anys, la segona generació és la que gestiona l’empresa. Luis Galán Hidalgo (fill del fundador) s’encarrega de la direcció i Joan Navarro és el responsable d’administració.