Tan econòmic com resistent, el cartó folrat ens permet obtenir prestacions de gran qualitat. Es fa servir en la producció de carpetes, carpetes d’anelles per a catàlegs i cursos, displays, taulers de jocs, calendaris, llomeres tèxtils, caixetins, revisters, mostraris, maletins, cobertes de llibres, etc. Permet reflectir íntegrament la imatge de la seva empresa sobre un suport de paper imprès prèviament en qualitat offset o serigrafia

Llegir més

Igualment, podem utilitzar materials d’enquadernació com poden ser teles, papers gofrats, poliuretans, etc.

La personalització d’aquests productes es du a terme a través de les tecnologies més modernes que ens ofereix el mercat, de manera que Soldaplastic s’ha convertit en un referent de la producció d’articles en cartó folrat.

La base d’aquests articles es compon bàsicament del folre (paper exterior), la guarda (paper interior) i el cartó. El client pot subministrar tan el folre com la guarda o Soldaplastic pot gestionar-ne la impressió.

Aquest tipus de paper pot estar plastificat amb polipropilè lluent, però també hi ha els plastificats en mat, gofrats, PVC, acetats, vernissos, … La raó per la qual a un paper se li posa vernís o pel·lícula és la de protegir la impressió i augmentar la durabilitat del producte.

Quant al cartó, el que més s’utilitza és el cartó gris, del qual hi ha diverses gruixàries. A aquestes diferents gruixàries se les anomena calibre i les més habituals son les de 1’50, 1’75, 2, 2’25, 2’5 i 3 mm.

Pel procés de folrat cal que el paper, tant l’exterior (folre) com l’interior (guarda), tingui uns gramatges determinats. En el primer, el gramatge idoni és de 135 g, encara que podem treballar entre 125 i 150 g. Pel que fa a la guarda, el seu gramatge sol ser de 110 g, tot i que també es treballa amb 100 o 140 g.